Potresi

Iako Osijek nije na seizmološki izrazito trusnom području njegova povijest svejedno bilježi mnoge potrese počevši o onih zabilježenih u crkvenim kronikama[1] pa skroz do današnjeg vremena. U arhivskim zapisima prvi koji se spominje je potres zabilježen 1762., zatim 1780., 1849., 1884. godine (trajao je nekoliko dana i nije bilo znatne štete). Šezdesete godine 20. stoljeća godine su koje su obilježili snažni potresi koji su za posljedicu imali znatne ljudske gubitke i izuzetno veliku materijalnu štetu. Potres jakosti 5,6 po Richteru 1964. godine, koji je imao epicentar u neposrednoj okolici Slavonskog Broda, prouzročio je velike materijalne štete na širem području kotara Osijeka. Zbog posljedica potresa osnovan je i „Fond za obnovu zemljotresom postradalih krajeva na području kotara Osijek. Već treći dan nakon potresa materijalna šteta na području Slavonije približavala se iznosu od 9 milijardi tadašnjih dinara.[2]


[1] Stjepan Sršan, Osječki ljetopis 1686. – 1945., Osijek, 1993.

[2] Slađana Josipović Batorek, Potres u Đakovštini 1964. godine, u Zbornik Muzeja Đakovštine, br. 11, 2013., str. 179-193