Državni arhiv u Osijeku

BOŽIĆ NA STARIM ČESTITKAMA I DRUGE AKVIZICIJE U 2021.

Arhivske akvizicije ili prinove su nova preuzimanja arhivskoga gradiva u arhivsku ustanovu. Ta se preuzimanja mogu ostvarivati kao preuzimanja javnog i privatnog arhivskoga gradiva. Javno arhivsko gradivo preuzima se u arhiv po službenoj dužnosti. Privatno arhivsko gradivo može se u arhiv preuzeti temeljem ugovora o darovanju ili temeljem ugovora o kupoprodaji. 


Redovna preuzimanja javnog arhivskoga gradiva u osječki arhiv već niz godina nisu moguća jer se radi o velikim količinama gradiva za koje nema dostatnih prostora u arhivskim spremištima. Stoga su moguća samo interventna preuzimanja odgovarajućih količina gradiva javnih stvaratelja i to samo onoga gradiva kojemu kod stvaratelja ili posjednika prijeti trajno propadanje. 


Darovanjem i otkupom u pravilu se u arhiv preuzimaju male količine osobnih i obiteljskih fondova ili pojedinačni primjerci arhivskoga gradiva trajne vrijednosti. 


Tijekom 2021. godine Državni arhiv u Osijeku je preuzimao manje količine gradiva temeljem sve tri pravne osnove preuzimanja, od kojih je napravljen izbor ilustrativno i vrijednosno prikladnih izložaka, izvornika i replika, kojima predstavljamo akvizicije Državnog arhiva u Osijeku tijekom 2021. godine.  


U božićnom raspoloženju kraja ove godine zanimljiv je i vrijedan niz božićnih čestitaka iz prve polovice 20. stoljeća koje su 2021. godine stečene otkupom i pridružene Zbirci razglednica Državnog arhiva u Osijeku. Njihovi izvornici i replike ovoj izložbi daju poseban blagdanski ugođaj.