arhivska izložba

ARCHIVALIA ARCHITECTURAE SACRAE - PARS PRIMA

Autor izložbe:  Dražen Kušen 

Odabir gradiva: Dražen Jurković i Dražen Kušen

SECESIJA - Crkva Presvetog Srca Isusova i Samostan Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu – novogradnja 1906. – 1908.

HISTORICIZAM-NEOGOTIKA  - Franjevačka crkva sv. Ivana Kapistrana u Iloku. – rekonstrukcija (restauracija) 1906. – 1912. i novogradnja tornja 1913.